November 2013  
 

Stichting Wifi       (www.stichtingwifi.nl)

Voor u ligt onze tweede nieuwsbrief!

Een update..........................

In India leven ongeveer 250 miljoen Dalits, de allerarmsten. De Dalits wonen in krotten, doen het smerigste werk en hebben geen enkele rechten. Wie geeft er hoop aan deze hopelozen? Daarnaast zijn er 50 miljoen weduwen, verworpen door hun eigen kinderen en nu zwervend op de straten van India. Wie geeft er liefde aan deze liefdelozen? Verder zijn er naar schatting 50-60 miljoen weeskinderen die zwerven op straat, bedelend om een hap eten en vaak eidigend in de prostitutie, slavernij of zelfs vermoord worden voor organen. Wie wil er een vader of moeder voor deze ouderlozen zijn?

In India sterven er 122 babymeisjes tegenover 1 babyjongentje. Dit extreme verschil heeft een dramatisch, onnatuurlijke oorzaak.

Wij hebben besloten om iets voor deze daklozen, wezen, weduwen en leprozen te doen. Niets doen is geen optie!


Eerste project

Als eerste project houdt Stichting Wifi zich bezig met de bouw van een weeshuis. Een zeer ambitieus project. De bouwtekeningen en begroting voor dit project zijn te vinden op onze website (www.stichtingwifi.nl/projecten). De begroting voor het totale project bedraagt € 200.000,--. Het project kan gestart worden als er € 40.000,-- binnen is. Met dit bedrag kan de onderste verdieping gerealiseerd worden, waardoor de keuken en de slaapgelegenheid voor de wezen gerealiseerd kan worden. De keuken zal maaltijden gaan verzorgen voor:

  • 150 wezen
  • 150 leprozen
  • 200 weduwen
  • 160 daklozen

De slaapgelegenheid zal onderdak bieden aan vijftig wezen. Hierna kan er verder gebouwd worden aan de realisatie van nog eens honderd slaapplaatsen voor wezen en de mogelijkheid voor onderwijs.

De nood is hoog

Momenteel wordt er voor bovenstaande groep buiten gekookt. (zie foto hieronder). En heeft een groep van 36 wezen de beschikking over een ruimte van ongeveer 60 m2 onder een golfplatendak waar ze slapen, eten, spelen en verblijven. De regering is voornemens om aan deze situatie een einde te maken als de situatie niet verbeterd! Dit betekend concreet dat de wezen weer op straat terecht komen en voor de grote groep niet meer gekookt kan worden.

  

"...niets doen is geen optie, als iedereen iets doet kunnen we samen een groot verschil maken..."

Met uw giften, sponsoring en donaties kunt u dit project steunen. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen. Momenteel heeft Stichting Wifi een kleine 1000 contacten via de nieuwsbrief en facebook!!

Bouwt u mee?

Stichting Wifi

NL02RABO 3289763846 ten name van Stichting Wifi

(of kijk op www.stichtingwifi.nl/doneren)

De eerste nieuwsbrief gemist? www.stichtingwifi.nl/nieuwsbrieven

We zouden het op prijs stellen als u de nieuwsbrief naar kennissen en vrienden door mailt. U kunt zich aanmelden op de website om op de hoogte te blijven en de nieuwsbrief direct zelf te ontvangen.