Zesde nieuwsbrief Stichting Wifi  
 

Stichting Wifi       (www.stichtingwifi.nl)

Voor u ligt onze zesde nieuwsbrief!

Een update..........................

In Maart 2015 zijn Ada, Elinaen Jacintha een week naar Pastor Daniel en zijn vrouw Joyce geweest. Een bezoek aan de doelgroepen van Stichting Wifi. Ada heeft les gegeven aan studenten van de DTS en Elina heeft stichting Wifi vertegenwoordigd. Een stukje van haar reisverslag volgt verderop in de nieuwsbrief. 

In de afgelopen maand hebben we mogen genieten van een viering in Zeewolde. De jeugd had daar een prachtig bedrag bij elkaar verzameld door diverse acties. Bijzonder was het dat Pastor Daniel zelf de cheque van € 2500,-- in ontvangst mocht nemen omdat hij " toevallig" twee dagen in Nederland was.

Afgelopen tijd hebben we vaker de vraag gehad, wat er tot nu toe met het geld is gedaan? Door op de Donatiemeter te klikken komt er een matrix te voorschijn waarop te zien is waaraan het geld is besteed en wanneer. Een groot deel van de donatiemeter is dus al ten goede gekomen aan de doelgroepen in India.

In de afgelopen periode is het nog gemakelijker gemaakt om op de website te doneren via iDEAL.  (www.stichtingwifi.nl/doneren)

In samenwerking met de plaatslijke bevolking en aannemer zijn we aan het onderzoeken of we kunnen starten met de bouw van de eerste verdieping van het weeshuis. Zoals het er nu naar uit ziet zal de start in de komende twee maanden gaan plaats vinden. Ondanks het feit dat we nog € 5000,-- te kort komen. We hopen dit geld tijdens de periode van de bouw binnen te mogen krijgen. Helpt u mee het gat te dichten? 

 

Reisverslag Elina:

Afgelopen maart bracht ik – samen met Ada en Jacintha – een deel van de donaties aan Wifi, bestemd voor de bouw van het weeshuis, naar India. De kritische vragen van de douane (Dharmapuri is geen typisch toeristische stad, dus wat waren we precies van plan daar te gaan doen??) vormden een directe confrontatie met hoe de Indiase regering omgaat met mensen die concreet hulp komen bieden aan de armen en hulpbehoevenden in hun eigen land. 

Met het meegenomen geld kan worden begonnen met het creëren van een goede fundering en de begane grondverdieping van het gebouw. De fundering en muur die er nu zijn, zijn zeer provisorisch en er ligt slechts een golfplaten dak op; erg warm overdag! Het gebouw lijkt meer op een schuur/garage dan op een woonruimte. Toch verblijven er, in het achterste gedeelte, ongeveer 36 jongens. In september konden ze met donaties van Wifi 3-hoge stapelbedden aanschaffen. Dat neemt niet weg dat de jongsten nog steeds op een groot kleed midden in de ruimte op de grond slapen. In het voorste gedeelte van het gebouw wordt gekookt, in gaten in de grond. Ook worden daar de auto’s geparkeerd, waar de kinderen dus letterlijk naast zitten te eten. 

Daarnaast wordt in 3 leprakolonies/-klinieken eten uitgedeeld, waar de overheid die verantwoordelijkheid niet draagt. Echt een uitzichtloze situatie waar deze mensen in verkeren; in afzondering en op een treurige locatie afwachten tot je lichaam langzaam afsterft! De ziekte kan best bestreden worden, maar karma, re-incarnatie, het kastensysteem of whatever zorgen ervoor dat deze mensen letterlijk buitengesloten van de samenleving hun verdere leven doorbrengen.

Nog steeds wordt ook zorggedragen voor weduwen, en dat zijn er een hoop! Vrouwen verliezen hun man door verlating, overspel, alcoholisme of een ongeluk. zo heb ik van hen begrepen. Ongelofelijk hoeveel verdriet hier achter zit! Zij missen, naast hun man, hun bron van zekerheid en inkomsten evenals hun sociale positie. 

Met het meegebrachte geld is voor deze groepen extra voedsel gekocht, zoals enorme zakken rijst. Ook werd hiervan nieuwe kleding gekocht; die is zeer welkom. Tevens werd een nieuwe koelkast aangeschaft, zodat eten en medicijnen voor de kinderen bewaard kunnen blijven. Met het nieuwe weeshuis zullen zij op termijn hopelijk een meer geavanceerde keuken krijgen, zodat ze niet in gaten in de grond of buiten op houtskooltjes hoeven te koken. Dan zullen ze ongetwijfeld nog meer eten gaan bereiden voor de armen in hun stad, waar niemand naar omziet.

Namens iedereen daar, mag ik jullie dus heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage, in welke vorm ook!

Elina,

Niets doen is geen optie!

 

Check onze donatie meter op de website! DANKBAAR voor alle prachtige giften.

(Door op de donatiemeter te klikken komt het bedrag te voorschijn welke is uitgegeven) 

"...niets doen is geen optie, als iedereen iets doet kunnen we samen een groot verschil maken..."

Met uw giften, sponsoring en donaties kunt u dit project steunen. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Alle kleine beetjes helpen. Momenteel heeft Stichting Wifi een kleine 1000 contacten via de nieuwsbrief en facebook!!

Bouwt u mee?

Stichting Wifi

NL02RABO 3289763846 ten name van Stichting Wifi

(of kijk op www.stichtingwifi.nl/doneren)

De eerste nieuwsbrieven gemist? www.stichtingwifi.nl/nieuwsbrieven

We zouden het op prijs stellen als u de nieuwsbrief naar kennissen en vrienden door mailt. U kunt zich aanmelden op de website om op de hoogte te blijven en de nieuwsbrief direct zelf te ontvangen.