Houd mij op de hoogte via e-mail:

Is mijn gift aftrekbaar?

ANBI

De Stichting Wifi is een zogenoemde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Zo betalen wij als ANBI geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen aangewend voor het algemeen belang. U kunt uw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

U krijgt belastingvoordeel als al uw jaarlijkse giften aan ANBI's meer zijn dan € 60,- en minimaal 1 procent en maximaal 10 procent bedragen van uw bruto-inkomen. Alles wat daarbuiten valt, kan alleen van de belasting worden afgetrokken als u een overeenkomst met ons aangaat.

Schenkingsovereenkomst

Periodieke giften kunt u geheel aftrekken bij uw belastingaangifte. Hiervoor kunt u een overeenkomst met ons aangaan en hoeft u geen notaris meer in te schakelen. Lees verder