Houd mij op de hoogte via e-mail:

Donateur worden

Doorlopende machtiging

U kunt ook een vaste donateur worden. Hiervoor kunt u het machtigings­formulier invullen. Op het formulier vindt u meer informatie over vast donateurschap en het adres waar u het naartoe kunt sturen.

Schenken met belastingvoordeel

Met een schenkingsovereenkomst kunt u uw giften volledig aftrekken van de belasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en Stichting Wifi. Dit kan sinds 1 januari 2014 via een onderhandse schenkingsovereenkomst, zonder tussenkomst van de notaris. Aan deze schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden maar wel enkele voorwaarden:

  • u maakt minstens 1 keer per jaar een vast bedrag van minimaal € 75* over
  • dit bedrag maakt u minimaal 5 jaar achter elkaar over
  • u stuurt beide exemplaren naar ons op en ontvangt een ondertekend exemplaar retour

Wij bedanken alle donateurs die ondanks de crisis ons werk belangrijk genoeg vinden om te steunen.

*) Vanwege de administratieve werkzaamheden van de onderhandse akte.