Houd mij op de hoogte via e-mail:

Onze doelen

Stichting Wifi ondersteunt projecten onder de armsten in India, wezen, weduwen en leprozen. Ons uitgangs­punt is dat de mensen in India zelf weten wat ze nodig hebben en voldoende kennis en kunde hebben om de projecten te realiseren. Hierdoor worden de projecten gedragen door de bevolking, waardoor er een betere toekomst ontstaat voor de komende gene­raties. Er wordt nauw samen­gewerkt met de plaatse­lijke bevol­king en leiders van YWAM. Door intensief contact en jaarlijkse bezoeken aan de lopende projecten, zorgen wij ervoor dat uw geld goed terecht komt.

Aandachtsgebieden

Wezen
Eén van de grote problemen in India is de geboorte van een meisje. In veel arme gezinnen wordt het leven van een meisje beëindigd of wordt het meisje weggegooid. Veel kinderen leven hierdoor op straat. Weeskinderen of kinderen van wie de ouders niet voor hen kunnen of willen zorgen.

Weduwen
In India leven zeer veel weduwen. De meeste weduwen hebben een Hindu achtergrond. De reden van het grote aantal weduwen is: dat meisjes vaak veel te jong met oudere echtgenotes trouwen en de echtgnoot komt te overlijden door AIDS of alcohol problemen. Voor deze meisjes is het onmogelijk om weer te trouwen.

Daklozen
Door de grote armoede in India (25% van de bevolking leeft onder de armoedegrens) leven er veel mensen op straat. Vaak zijn dit blinde en zieke mensen.

Lepra’s
Een nog veel voorkomende ziekte in India is Lepra. Een ziekte die in een vroeg stadium goed te genezen is, maar door armoede en medicijn gebrek is dit voor veel mensen nog niet het geval. Deze mensen leven in afzondering en hebben vaak niemand meer die voor hen zorgt.