Houd mij op de hoogte via e-mail:

Landbouw

Tijdens ons bezoek van afgelopen jaar in april zijn we veel ondervoeding tegengekomen. Dit heeft er ons ertoe aangezet om het tweede project op te zetten:

Aankoop van akkerbouwgrond en de realisatie van een boerderij met de volgende doelen:

  • Opkweken en oogsten van gevarieerd voedsel
  • Werkgelegenheid voor in het bijzonder jongens die klaar zijn met school
  • Opzet van handel ten behoeve van een zelfstandige ontwikkeling van weeshuis, onderwijs en gezondheidszorg

De te realiseren boerderij zal zo opgezet worden, dat deze zelfstandig kan draaien. Dit betekent dat er diverse dieren op de boerderij aanwezig zullen zijn voor de productie van melk, eieren, vlees en mest voor de landbouw. We hebben een stuk land op het oog. Deze grond ligt tussen twee rivieren wat zeer waardevol is voor het bevloeien van de akkers!

Het land is 3 hectare (30.000 m2) groot en zal 400 mensen een jaar lang van eten kunnen voorzien. Dit betekent 75 m2 per persoon voor een jaar eten. (1 m2 kost € 5,- ; hiermee kan de totale boerderij gefinancierd worden)

Concreet: Voor een investering van € 375,- heeft iemand zijn leven lang voedsel.